Administration

Andreas Bengtsson, ägare
och leg läkare

John Bengtsson, ägare
och VD

Lorena Antolinos
Ekonomi/Controller

Carmen Kantti
Personal/HR

Agneta Byrhult
Medicinsk sekreterare

Eva-Lena Arvidsson
Medicinsk sekreterare

Ywonne Edwards
Marknad/Projekt